Akademia Förvaltningssystem

Här visas exempel på olika vyer i Akademia förvaltningssystem (klicka på bild/länk för att se en större bild).

Start Start
Din personliga startsida. Härifrån når du enkelt Akademias samlade funktioner via snabblänkar till nyheter, arkiv och aktuella fonderingar för det planerade underhållet.


Visa skärmdump...
Nyheter Nyheter
Dagsaktuell information till dig som fastighetsägare. Läs om lagförändringar, nya myndighetskrav och övriga nyheter inom bygg- och förvaltningssektorn eller sök i det omfattande nyhetsarkivet.


Visa skärmdump...
Start Underhållsåtgärder
Information om det planerade underhållet i fastigheten med uppgifter om material, mängder, färgkoder och åtgärder i respektive rum eller annan byggnadsdel i huset. Här får du besked om när något skall göras, vad som skall göras och vad det kostar att utföra åtgärden.


Visa skärmdump...
Start Avsättning/Fondering
Visar kostnader för planerade åtgärder över en 30- årsperiod och uppgifter om hur mycket som behöver avsättas per år för att täcka det löpande och planerade underhållet i fastigheten. Av tabellen framgår alla planerade underhållsåtgärder per år och i diagrammet hur kostnaderna är fördelade över hela perioden.


Visa skärmdump...
Start  A-certifierade entreprenörer
Akademias ramavtalsanknytna entreprenörer uppfyller höga krav på kvalitet, pris och utförande. De miljö- och kvalitetssäkrade hantverkarna är alla handplockade och har en lång och gedigen erfarenhet av kvalificerat arbete med renovering av äldre fastigheter.


Visa skärmdump...
Start Ritningar
I Akademias stora arkiv sparas alla fastighetens ritningar enkelt tillgängliga för läsning eller utskrift och kan nås från vilken dator som helst. Ett effektivt stöd för en god förvaltning.


Visa skärmdump...
Start Dokument
I Akademias arkiv sparas också fastighetens övriga dokument, protokoll eller andra handlingar, lätt åtkomliga för förvaltare, hantverkare eller boende. Att logga in och nå handlingarna från valfri dator ger en flexibel och effektiv fastighetsförvaltningen.


Visa skärmdump...
Start  Bilder
I Akademias arkiv går det även att spara bilder på tidigare eller pågående renoveringar, dokumenterande bilder på fasader, yttertak eller teknisk utrustning i fastigheten. Ett extra minnesstöd för de löpande anteckningarna och besiktningsprotokollen.


Visa skärmdump...