Hur fungerar Akademia?

Databasprogrammet Akademia är webbaserat. Det betyder att du kan nå det från vilken internetansluten dator som helst, oberoende av operativsystem, webbläsare eller om du använder Pc eller Mac. Programmet bygger på en avancerad databasfunktion - styrd genom Akademias portal - där du enkelt når stora mängder information om den egna fastighetens alla kostnader, material och åtgärder samt intervaller för de olika underhållen. All information är tydlig och lätt beskriven och kräver inga förkunskaper för att snabbt kunna användas eller förstås.

Så här fungerar det: För att sammanställa Akademias underhållsplaner mäts först fastigheten upp noggrant och dokumenteras systematiskt ”från källare till skorsten”. Ritningar och tekniska beskrivningar analyseras och material, typer och mängder noteras. Därefter prissätts alla kommande underhållsåtgärder och fördelas ut över bedömnda intervaller. Dessa intervaller sträcker sig över en 30-årsperiod för att kunna fånga upp de stora och mer glesa åtgärderna som fasad- och takarbeten och eventuella ventilations- och stamrenoveringar. All konfidentiell data processas och beräknas på våra egna servrar som ständigt underhålls och uppdateras för bästa prestanda och säkerhet. Uppgifter om kostnader och fondering är kontinuerligt indexreglerade till aktuella dagspriser vilket också sker automatiskt.

Ett abonnemang på tjänsten Akademia ger, utöver ovanstående, även användaren tillgång till noggrant utvalda hantverkare och entreprenörer till förmånligt avtalade priser. Den så kallade "A-certifieringen" borgar för Akademias dokumenterade kvalitéer på utföranden och ger användaren valet och möjligheten att använda rutinerade hantverkare för ett tryggt och sakkunnigt utförande av de planerade åtgärderna. För att ytterliggare komplettera förvaltningen har användaren även tillgång till uppdaterade nyheter om fastighetsteknik, information om förändrade myndighetskrav och nya lagar och förordningar samt annat som ger stöd i ett aktivt ägande.

För att fullborda kontrollen över den egna fastigheten kan fastighetsägaren även spara och förvara byggnadens samtliga handlingar, protokoll, ritningar, serviceavtal, tekniska beskrivningar och även bilder i Akademias stora databas. Allt lättillgängligt för fastighetsägaren att nå - på bara ett enkelt knapptrycks avstånd...