Priser och abonnemang

Kostnaden för att upprätta en heltäckande underhållsplan för fastigheten är i första hand beroende av byggnadens storlek och totala kvadratmeterytan. En bostadsrättsförening har ett begränsat underhållsansvar för medlemmarnas egna lägenheter varför kostnaden för uppmätning av ytorna blir lägre. I kommersiella fastigheter är installationer för kyla och ventilation större varför analyskostnaden blir högre och en hyresfastighet utgör medelpriset. Kostnaden för större fastigheter enligt offert. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Engångskostnaden för upprättande av underhållsplan:
- Bostadsrättsfastighet: 15 kr/kvm
- Hyresfastighet: 20 kr/kvm
- Kommersiell fastighet: 25 kr/kvm

I ovanstående ingår:
1. Uppmätning av fastighetens alla delar inkl. fasader, källare och yttertak.
2. Analys av ingående material, typer och konstruktioner.
3. Granskning av handlingar och ritningar.
4. Inskanning av fastighetens plan-, fasad- och VVS-ritningar
5. Inskanning av fastighetens övrigt tillhörande dokument och handlingar (max 30
st./fastighet. Abonnenten kan dock själv enkelt fylla på med ytterliggare dokument i
databasen)

Abonnemangskostnad på tjänsten under 3 år: 690 kr/mån.