Vad är Akademia?

Akademia är ett Internetbaserat fastighetsförvaltningsprogram som utvecklats för ett modernt och dynamiskt fastighetsägande. Webbprogrammet, som ursprungligen utformades för Uppsala universitets nationsfastigheter, vänder sig till mindre och medelstora fastighetsägare som har behov av ett lättöverskådligt och effektivt styrinstrument för driften av sina fastigheter.

Idag används Akademia av både privata fastighetsägare som enskilda bostadsrättsföreningar som upptäckt fördelarna med den Internetbaserade tjänsten och genom sitt dagliga användande också medverkat till att utforma programmets användarvänlighet som varit ledstjärna vid utvecklingen. De interaktiva funktionerna, bygginformationsupport och möjligheten att placera fastighetens samtliga handlingar och ritningar i Akademias databas gör programmet till ett centralt och levande verktyg i fastighetsägandet.

Akademia ger fastighetsägaren värdefull information om: Vad som skall åtgärdas, när något skall göras och hur detta skall utföras men också besked om hur mycket det kostar och vad fastighetsägaren månatligen behöver avsätta och fondera för att finansiera det planerade underhållet en bestämd period framåt.

Resultatet av den 5, 10, 20 eller 30-åriga underhållsplanen, som Söderlund Byggkonsult upprättar, blir ett värdefullt beslutsunderlag för ett aktivt ägande och ett tacksamt och besparande sätt att styra kostnaderna istället för att jagas av oplanerade utgifter.